SentiOne

alt

Daniel Kajak, Head of Business Development

Gdansk, Poland
ul. Grojecka 5 (5994.11 mi) Warsaw Poland 02-019
SentiOne Warsaw Poland. . Poznaj opinie o Twojej marce branzy i konkurencji! Wsluchaj się w internet!

Internet sector, 6 employees